Bibliografi

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är, att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart."


Aktuellt hösten 2020


Citatet


”Visst går det att göra skillnad bara man vill.”


(Lovisa Petterqvist, Hemma i Jockmock, 1896)                                                    

Höstens läsecirkel


Agrells läsecirkel startar torsdagen den 10 september. Vi träffas på torsdagar jämna veckor kl 15:30 på Vuxenskolan med avslutning i december. Vi börjar läsningen med dramat Dömd av Alfhild Agrell.


P.g.a. pandemin maximerar vi antalet deltagare till 10 personer och träffas i Vuxemskolans största sal för att kunna hålla bekvämt avstånd till varandra. 


Vill du veta mer eller anmäla dig så kontakta Britta Olofsson, 070 679 7569
brittaolofsson3@gmail.comVälkommen som medlem!

Klicka här för information.

Alfhild Agrell-sällskapet

BIBLIOGRAFI


Bilder från Italien. Stockholm: Lamm. 1883. Libris 1595136


Dramatiska arbeten 1-2. Stockholm: Lamm. 1883-1884. Libris 479398.

http://runeberg.org/aadrama/  – Del 1. Räddad; Hvarför?; En hufvudsak. Del 2. Dömd; Småstadslif. – Ny utgåva av Räddad 2007. – Hvarför? har översatts till finska och Räddad till tyska och farsi.

   

Från land och stad: skildringar. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 1595137  – Med 14 teckningar av Victor Andrén. – Översatt till danska.

   

En lektion: konversation i en akt. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 1733676. http://runeberg.org/enlektion/

   

Hvad ingen ser: en samling berättelser. Stockholm: Seligmann. 1885. Libris 1814474

   

Ensam: skådespel i tre akter ; En lektion : konversation i en akt. Stockholm: Seligmann. 1886. Libris 1733674. http://www.dramawebben.se/pjas/ensam  – Ensam har översatts till ryska och tyska.

   

På landsbygden: skildringar. Stockholm: Geber. 1887. Libris 1620756. http://litteraturbanken.se/forfattare/AgrellA/titlar/PaLandsbygden/sida/-4/etext

   

Vår: skådespel i två afdelningar. Stockholm: Geber. 1889. Libris 1203672

   

Under tallar och pinier: berättelser och minnen. Stockholm: Geber. 1890. Libris 1620757

   

I Stockholm: också en resebeskrifning. Stockholm: Hugo Geber. 1892. Libris 2826645  – Översatt till danska.  Skriven under pseudonymen Lovisa Petterkvist.


Sensitivan ur:  När vi började. 1892

   

Hemma i Jockmock: en skildring ur småstadslifvet sådan den är. Stockholm: Skoglund. 1896. Libris 1648615. http://runeberg.org/jockmock/ Skriven under pseudonymen Lovisa  Petterkvist.


Nordanfrån: händelser. Stockholm: Skoglund. 1898. Libris 1648620. http://runeberg.org/aanordan/  – Översatt till tyska. Skriven under pseudonymen Stig Stigson.

   

Norrlandsgubbar och norrlandsgummor samt andra gamlingar och ungdomar. Stockholm: Schedin. 1899. Libris 1643787

   

Ingrid: en döds kärlekssaga : skådespel i tre akter och epilog. Stockholm: Skoglund. 1900. Libris 1203680. http://www.dramawebben.se/pjas/ingrid-en-dods-karlekssaga

   

Prins Pompom: saga. Stockholm: Hökerberg. 1901. Libris 1721446  – Illustrerad av Elsa Beskow.

   

Guds drömmare. Stockholm: Skoglund. 1904. Libris 1721445  – Ny utgåva 2009 kommenterad av Oscar Levertin, Fanny Ekenstierna, John Atterbom, Bernhard Estlander och Klara Johanson.

   

Norrlandshumör: skisser. W.W:s kronböcker ; 53. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 1910. Libris 1474049

   

En lappbok. Stockholm: Fahlcrantz. 1919. Libris 1648619


Noveller. Atrium Förlag, Umeå, 2019. ISBN 978-91-86095-84-0


Samlade arbeten


Dramatiska arbeten. Umeå: Atrium. 2012. Libris 12766053. ISBN 978-91-86095-27-7  – Inledning och efterskrift: Ingeborg Nordin Hennel.