ARRANGEMANG 2013-2017

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är, att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart."


Aktuellt hösten 2020


Citatet


”Visst går det att göra skillnad bara man vill.”


(Lovisa Petterqvist, Hemma i Jockmock, 1896)                                                    

Höstens läsecirkel


Agrells läsecirkel startar torsdagen den 10 september. Vi träffas på torsdagar jämna veckor kl 15:30 på Vuxenskolan med avslutning i december. Vi börjar läsningen med dramat Dömd av Alfhild Agrell.


P.g.a. pandemin maximerar vi antalet deltagare till 10 personer och träffas i Vuxemskolans största sal för att kunna hålla bekvämt avstånd till varandra. 


Vill du veta mer eller anmäla dig så kontakta Britta Olofsson, 070 679 7569
brittaolofsson3@gmail.comVälkommen som medlem!

Klicka här för information.

Alfhild Agrell-sällskapet

Donationsprojekt


Bakgrund

Redan vid sällskapets bildande överlämnades en penningdonation. Avsikten med den är att lyfta fram Alfhild Agrell i ljuset, eller som det står i stadgarna: "... att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk."

      Tanken är att under fem år inbjuda till en kreativ utmaning med utgångspunkt från en text av Agrells hand. Själva genomförandet kan variera år från år, men någon form av belöning ska delas ut varje gång. Nedan följer rapporter om och bilder från de två första utställningarna.


2013 års utställning (tävling)

 

Första tävlingsomgången genomförde vi redan under våren 2013, och uppgiften var att läsa en novell ur hennes författarskap och reflektera i någon form. Vi valde Alfhild Agrells korta novell ”Sorg” (ur Nordanfrån 1898). Temat i novellen är tydligt: människans ingrepp i naturen och den girighet som får gå före omsorgen om det levande och växande.

     Temat väckte många olika känslor hos deltagarna, och gensvaret var enormt: så många som 56 tävlingsbidrag kom in. Det blev med andra ord succé! Där var musik och sång, poesi, film, hantverk, dans, målningar, teckningar, texter, skulpturer, installationer …

    Att utse ”vinnare” blev ett mycket svårt jobb, i stort sett omöjligt. Till slut enades vi om fem priser à 1000 kr utan inbördes rangordning, och dessutom fyra hederspriser à 400 kr.

 

Här är pristagarna:

Spår, dikt av Elisabet Jonsson

Akvarell av Elisabet Stålnacke

Tovad stubbe av Britt-Mari Palm

Saxen och mobilen: text och musik av Spero Etiam

Elevgruppen i Bild, individuellt val vid Härnösands gymnasium

 

Hederspriser:

Elevgruppen i grundläggande svenska, Komvux

Klass 7c på Murbergsskolan

Klass 8b på Murbergsskolan

Eleverna vid danslinjen på Härnösands folkhögskola

 

Vernissagen 16 maj på Sambiblioteket blev välbesökt, inte minst av många ungdomar; och under kvällen fick vi ta del av både dans och musik, filmvisning och diktläsning – förutom alla de andra bidragen som fanns utställda. Flera av deltagarna valde också att berätta om bakgrunden till sina tävlingsbidrag.

2014 års konstutställning

 

2014 beslöt vi att vända oss till elever på högstadiet, gymnasiet och folkhögskolan. Novellen som vi enats om denna gång heter ”Stora pängar” (ur novellsamlingen På landsbygden, utgiven 1887).  Vi kopierade den och läste också in den på en skiva till eleverna och gav dem följande uppgift: ”Läs och samtala om novellen - och skapa sedan en bild med inspiration av de reaktioner novellen väckt i dig - och skriv också en kommentar till din bild.”

     Den här gången bestämde vi oss också för att stryka ordet ”tävling” och i stället överlämna en gemensam uppmuntran till alla deltagare.

 

Som tidigare valde vi Sambiblioteket i Härnösand för vår utställning med vernissage den 9 december. Runt de 87 vitt skilda bilderna minglade elever och lärare, medlemmar ur Alfhild Agrell-sällskapet och andra intresserade. Och: anade man inte också föremålet självt, fru Agrell, inte bara självklart i det vackra fotografiet utan också intresserat hummande bland montrarna?

     Samtalen och funderingarna runt konstverken fyllde lokalen, och konstnärerna själva svarade ivrigt på besökarnas frågor och kommenterade sina bilder och texter.

Donationsprojektet 2016


I år valde vi att vända oss till Mittuniversitetets förskollärarutbildning med Alfhild Agrells enda saga Prins Pompom. Lärarna nappade på idén och uppgiften till studenterna blev att läsa sagan, fundera över om den var relevant för barn idag, om den kunde berättas eller behöva göras om och hur budskapet kunde förmedlas. Anna-Lena Lundblad från sällskapet introducerade Alfhild och hennes liv och verk och Britta Olofsson föreläste om muntligt berättande och om det gick att använda Prins Pompom i förskolan idag. Studenterna jobbade med uppgiften under hela vårterminen, testade sina idéer ute på praktikförskolor och som avslutning på projektet gjorde de en utställning på biblioteket med dokumentation av sina arbeten. De fick också en avslutande föreläsning om sagan ur ett matematiskt perspektiv av Farrah Mustajärvi och sagan tolkad ur ett språk- och bildmässigt perspektiv av Gun-Britt Hedström. En intressant och givande uppgift tyckte både studenter och lärare från förskoleutblidningen.

Andra arrangemang:

Tredje september 2013

Alfhild Agrell-jubileet firades under dagarna två


För nittio år sedan, på hösten 1923, avled författarinnan Alfhild Agrell, ensam och bortglömd av det litterära etablissemang som hon en gång hade tillhört.


Till minne av hennes bortgång firade Alfhild Agrell-sällskapet i Härnösand ett tvådagars jubileum, som på kvällen den 25 oktober inleddes med en teaterföreställning i Agrell-salen på Härnösands bibliotek. Eva Proffe, iförd en tidstrogen klädsel såsom ordförande i Alfhild Agrell-sällskapet, inledde med en presentation av kvällens program. Därefter framförde skådespelarna Camilla Rensgard och Stefan Isaksson från teatergruppen Lilla Parken enaktaren En lektion inför en fulltalig och uppskattande publik, följt av en frågestund med skådespelarna. Många av de närvarande stannade också kvar på fika efteråt vid de vackert dukade borden ute i foajén där de kunde fortsätta samtalet om pjäsen och diskutera alla de Alfhild Agrell-citat som fanns uppsatta på bokhyllor och väggar runtomkring.


Programmet dagen därpå, lördagen den 26 oktober, inleddes av Lovisa Sandenskog, som med en välljudande kulning kallade samman folk till det hörn på Stora Torget där det Martinska huset en gång låg. Trots det kulna vädret hade det samlats ett trettiotal intresserade som ville bevista avtäckningen av den skylt som satts upp av Diös och bekostats av kommunen och Gamla Härnösandspojkar, på initiativ av Alfhild Agrell-sällskapet. Texten på skylten lyder som följer:


             Här låg Martinska huset författarinnan Alfhild Agrells barndomshem   *1849  +1923


Eva Proffe höll ett litet anförande som hon avrundade med en egenhändigt skriven visa om sockerbagardottern Alfhild. Därefter avtäcktes skylten av kommunalordförande Fred Nilsson som höll ett engagerat tal med några välvalda citat av Alfhild Agrell och en elegant referens till namnet Syster och jag, som ännu stod kvar på butiksfönstret under skylten. Som avslutning blåste trumpetaren Samuel Mattson en ljudande fanfar.


Publiken förflyttade sig sedan till gången mellan husen nedanför, där Örjan Leek hade satt upp gamla Härnösandsfotografier på ena väggen. Han gjorde en intressant genomgång av fotona och berättade om det Martinska husets historia genom tiderna. Två unga förmågor från Bäverteatern, Ellen Oscarsson och Maya Alarcon, uppförde också en liten scen som de själva skrivit, där de figurerade som systrarna Alma och Alfhild Agrell i full färd med att sälja sin egen lilla tidning Sensitivan, ”skriven av flickor för flickor”.


Nästa punkt på programmet var nedläggning av en krans ute vid Alfhild Agrells grav på Säbrå kyrkogård, där Birgitta Holmgren-Wallin och Anna-Lena Lundblad, som tillhör den grupp som vårdat graven i många år, berättade lite om själva gravvården och om Alfhild Agrells sista tid. Det blev en stämningsfull stund och till det bidrog också Samuel Mattssons framförande av den vackra psalmen Abide with me på trumpet.


Efter ceremonin på kyrkogården begav sig de närvarande till Klockargården, där det serverades en god sopplunch med kaffe och kakor. Efter lunchen samlades deltagarna för att höra Farrah Mustajärvi, som översatt Agrells drama Räddad till farsi, och Gun Rooswall Persson läsa några valda delar av pjäsen på växelvis farsi och svenska. En fin avslutning på ett roligt och innehållsrikt jubileum som Alfhild Agrell-sällskapet hoppas ska ge mersmak och få många fler att intressera sig för den orättvist bortglömda författarinnan från Härnösand.Lena Gedin


Texten är även publicerad i eProvinsAlfhilds namnsdag


Namnsdagen firas årligen på Villa Fridhem den tredje september.

Bilder från 2014.

Gun Rooswall Persson tackar regissör Jenny Andreasson som med sin föreläsning "Hur jag räddade Alfhild" berättade om uppsättningen av pjäsen Räddad för Östgötateatern och Riksteatern. Björn Thunberg tackas för sitt släktträd till Jenny.

Litterär matiné


Den 12:e oktober 2014 fick Alfhild Agrell-sällskapet möjlighet att presentera "vår" författare på ABF-huset i Stockholm. Ingeborg Nordin Hennel, som nyligen skrivit en stor biografi om Agrell, presenterade sin bok. Lena Gedin och Eva Söderberg medverkade också.


Nedan en videoupptagning från matinén.

Bok och biblioteksmässan 2015

 

I september 2015 fick Alfhild Agrell-sällskapet - med ekonomiskt bistånd från Västernorrlands läns landsting - åka till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och presentera vår författarinna för mässbesökarna. Vi delade monter med Ludvig Nordström-sällskapet och Emil Hagström-sällskapet. Men vi var inte ensamma: där fanns många litterära sällskap, och de har alltid sina montrar lite vid sidan om ”allfarvägarna”. Detta passade oss ypperligt eftersom detta kvarter är ganska lugnt och avslappnat. Vi ville ju gärna få chansen att samtala lite avspänt med de besökare som sökte sig till oss.

 

Vi, det vill säga Lena Gedin, Anna-Lena Lundblad, Britta Olofsson, Farrah Mustajärvi och Maria Lycken, lockade med allehanda ”Agrelliana” som roll up och bildspel, citat på väggen och böcker, magneter och tröjor på bordet. Atrium förlag i Umeå har ju på senare år gett ut både Agrells samlade dramatik Dramatiska arbeten, romanen Guds drömmare och Ingeborg Nordin Hennels uppmärksammade biografi Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare.


Vi fick också tillfälle att berätta om vårt sällskap på DELS´ ( De Litterära Sällskapen i Sverige) egen scen lite mer ingående: om upprinnelsen av vårt litterära sällskap (se under fliken HISTORIK här på hemsidan) och om vår verksamhet.  Anna-Lena mindes när vi satte upp plaketten på Stora torget i Härnösand: ”Här låg Martinska huset, författarinnan Alfhild Agrells barndomshem”, och helt följdriktigt stämde vi upp vår sockerbagarvisa (Alfhilds pappa var konditor):


En sockerbagare här bott i huset

och här fanns också en käck mamsell

som återgivits en plats i ljuset

Där ska du stanna, Alfhild Agrell!


Alfhilds namnsdag firades återigen på Villa Fridhem


Tredje september 2015 firades Alfhild Agrells namnsdag på Villa Fridhem i Härnösand. Dansaren och koreografen Elin Kristoffersson uppträdde med sin tolkning av Alfhild Agrells novell Sorg ur Nordanfrån. Det blev även gott fika och stämningsfull högläsning av Margareta Ragnarsdotter.


Medverkan vid Världens Liv i Härnösand 2015


Vid Världens liv-dagen i Härnösand den 5 september visade Alfhild Agrellsällskapet upp sin verksamhet i Sambiblioteket. Agneta S. Palm ansvarade för Alfhild Agrell-bordet tillsammans med avlösare. Intresset var stort för att få veta mer om vår lokala författare bland de besökande.Föreläsning av Ingeborg Nordin Hennel på Härnösands pensionärsuniversitet


I slutet av september gästade Ingeborg Nordin Hennel Härnösands pensionärsuniversitet med föreläsningen Alfhild Agrell – sockerbagardottern från Härnösand som blev en celebritet i sin tid.

Det är ju ganska anmärkningsvärt att en hantverkarjänta i en landsortsstad i det fjärran Norrland med en ganska medioker skolgång så småningom kunde slå sig fram på både den celebra Dramatiska teatern och i de fina Stockholmssalongerna. Hon var smart, hon var tydlig, hon var orädd i sin kritik av den rådande ojämlikheten. Ingenting varar dock beständigt. Ingeborg Nordin Hennel berättade om etablissemangets kritik som Alfhild Agrell listigt trotsade  - genom att byta genre och använda sig av olika pseudonymer - men de personliga motgångarna växte också: sjukdom, fattigdom, ensamhet. Trots det tvivlade hon aldrig själv på sitt kall och sin begåvning.PoesY - Västernorrlands poesifestival


Alfhild Agrell skrev aldrig poesi. Däremot skrev hon en novell som man skulle kunna kalla en prosadikt, Sorg (ingår i novellsamlingen Nordanfrån från 1898). I lyriska och musikaliska formuleringar sörjer hon utnyttjandet av Norrlands rikedomar som inverkar menligt på växtlighet och djur.

Under hösten 2015 inbjöds medlemmarna i sällskapet och ett antal professionella poeter att själva uttrycka sig poetiskt utifrån denna novell. Och till den årliga Poesifestivalen i Härnösand hade 13 ”poeter” lämnat in sina bidrag. Några dikter var nära knutna till miljöförstöringen, andra beskrev sorg ur ett mer personligt perspektiv.

Den 10 oktober inbjöd sällskapet alla poesi- och Alfhild Agrell-intresserade att lyssna till Gun Rooswalls uppläsning av Sorg och till alla de inlämnade bidragen. Dessutom visade Alveola Ämting sina två kortfilmer om Sorg.

Här följer två dikter:


SPÅR 

av Elisabet Jonsson


I

Först var skogen

        I den var du var jag

tysta vittnen till

                                               outtalade berättelser

svävande mellan ängsull och skägglav

visste vi allt

                     orden hade ännu

                         inte nått oss 

II

Med orden kom de 

tungfotade mellan träden

Satte upp baracker

sågklingeblänk röster trädkroppar fallna grenar avskalade stammar ljud

Deras avtryck fastnade överallt

Där de varit la sig tystnaden


III

Utveckling kräver

råvaror marknaden kräver

produktanpassningar

rationell avverkning ny teknik stora volymer effektiva transporter

Den elintensiva industrin

Kräver andra länder andra löner


IV

Fortfarande är skogen

          I den är du är jag

överallt där vi går                         

                                         efterlämnade märken avtryck

från andra som vi aldrig känt

Där vi sätter våra steg

                      ligger spår

                                             från en kvarlämnad berättelse


Jag vill lyfta det onda ifrån dej 

av Birgit Holmgren


Jag vill lyfta det onda ifrån dej,

bära det varsamt bort.


Vandra på ringlande stigar

där myrorna har sin gång

och granarna viskar ditt namn.


Känna doften av pors och av skvattram

på min väg längs en gungande myr.

Höra korparna ropa ditt namn.


Jag vill lyfta det onda ifrån dej,

bära det varsamt bort.


Korsa de ljusa ängarna

där smörblomman niger i vinden

och prästkragen tecknar ditt namn.


Dra in lukten av tång och av sälta,

närma mej havet

där vågorna sjunger ditt namn.


Jag vill lyfta det onda ifrån dej,

simma ut till de bråda djupen

och sänka din ångest däri.


Som en björnhona skyddar sin unge,

så vill jag skydda dej.


Kransläggning vid Alfhilds grav 2015

På grund av att vädrets makter var mot oss med massor av snö och trafikhinder fick vi ställa in den planerade kransnedläggningen på Alfhild Agrells dödsdag 8 november. Evenemanget flyttades då till en annan lämplig dag nämligen Lucia-dagen 13 december för att påminna om att Alfhild liksom Lucia lyste upp mörkret för många kvinnor, i hennes fall det sociala mörkret. Det såg ut att bli en bra dag med varm glögg, pepparkakor och lämpliga sånger och psalmer. Tyvärr hade vi vädret mot oss även denna gång också. Underkylt regn glacerade snabbt stadens gator med is. Dock vågade sig Maria Lycken och Margareta Brodin ut till Säbrå kyrkogård vid 15:00 när de flesta gator och vägar sandats och temperaturen stigit något. De genomförde en värdig och stämningsfull ceremoni och hoppades på bättre väder nästa år.