ARRANGEMANG 2013-2017

Alfhilds namnsdag firades återigen på Villa Fridhem


Tredje september 2015 firades Alfhild Agrells namnsdag på Villa Fridhem i Härnösand. Dansaren och koreografen Elin Kristoffersson uppträdde med sin tolkning av Alfhild Agrells novell Sorg ur Nordanfrån. Det blev även gott fika och stämningsfull högläsning av Margareta Ragnarsdotter.


Medverkan vid Världens Liv i Härnösand 2015


Vid Världens liv-dagen i Härnösand den 5 september visade Alfhild Agrellsällskapet upp sin verksamhet i Sambiblioteket. Agneta S. Palm ansvarade för Alfhild Agrell-bordet tillsammans med avlösare. Intresset var stort för att få veta mer om vår lokala författare bland de besökande.



Föreläsning av Ingeborg Nordin Hennel på Härnösands pensionärsuniversitet


I slutet av september gästade Ingeborg Nordin Hennel Härnösands pensionärsuniversitet med föreläsningen Alfhild Agrell – sockerbagardottern från Härnösand som blev en celebritet i sin tid.

Det är ju ganska anmärkningsvärt att en hantverkarjänta i en landsortsstad i det fjärran Norrland med en ganska medioker skolgång så småningom kunde slå sig fram på både den celebra Dramatiska teatern och i de fina Stockholmssalongerna. Hon var smart, hon var tydlig, hon var orädd i sin kritik av den rådande ojämlikheten. Ingenting varar dock beständigt. Ingeborg Nordin Hennel berättade om etablissemangets kritik som Alfhild Agrell listigt trotsade  - genom att byta genre och använda sig av olika pseudonymer - men de personliga motgångarna växte också: sjukdom, fattigdom, ensamhet. Trots det tvivlade hon aldrig själv på sitt kall och sin begåvning.



PoesY - Västernorrlands poesifestival


Alfhild Agrell skrev aldrig poesi. Däremot skrev hon en novell som man skulle kunna kalla en prosadikt, Sorg (ingår i novellsamlingen Nordanfrån från 1898). I lyriska och musikaliska formuleringar sörjer hon utnyttjandet av Norrlands rikedomar som inverkar menligt på växtlighet och djur.

Under hösten 2015 inbjöds medlemmarna i sällskapet och ett antal professionella poeter att själva uttrycka sig poetiskt utifrån denna novell. Och till den årliga Poesifestivalen i Härnösand hade 13 ”poeter” lämnat in sina bidrag. Några dikter var nära knutna till miljöförstöringen, andra beskrev sorg ur ett mer personligt perspektiv.

Den 10 oktober inbjöd sällskapet alla poesi- och Alfhild Agrell-intresserade att lyssna till Gun Rooswalls uppläsning av Sorg och till alla de inlämnade bidragen. Dessutom visade Alveola Ämting sina två kortfilmer om Sorg.

Här följer två dikter:


SPÅR 

av Elisabet Jonsson


I

Först var skogen

        I den var du var jag

tysta vittnen till

                                               outtalade berättelser

svävande mellan ängsull och skägglav

visste vi allt

                     orden hade ännu

                         inte nått oss 

II

Med orden kom de 

tungfotade mellan träden

Satte upp baracker

sågklingeblänk röster trädkroppar fallna grenar avskalade stammar ljud

Deras avtryck fastnade överallt

Där de varit la sig tystnaden


III

Utveckling kräver

råvaror marknaden kräver

produktanpassningar

rationell avverkning ny teknik stora volymer effektiva transporter

Den elintensiva industrin

Kräver andra länder andra löner


IV

Fortfarande är skogen

          I den är du är jag

överallt där vi går                         

                                         efterlämnade märken avtryck

från andra som vi aldrig känt

Där vi sätter våra steg

                      ligger spår

                                             från en kvarlämnad berättelse


Jag vill lyfta det onda ifrån dej 

av Birgit Holmgren


Jag vill lyfta det onda ifrån dej,

bära det varsamt bort.


Vandra på ringlande stigar

där myrorna har sin gång

och granarna viskar ditt namn.


Känna doften av pors och av skvattram

på min väg längs en gungande myr.

Höra korparna ropa ditt namn.


Jag vill lyfta det onda ifrån dej,

bära det varsamt bort.


Korsa de ljusa ängarna

där smörblomman niger i vinden

och prästkragen tecknar ditt namn.


Dra in lukten av tång och av sälta,

närma mej havet

där vågorna sjunger ditt namn.


Jag vill lyfta det onda ifrån dej,

simma ut till de bråda djupen

och sänka din ångest däri.


Som en björnhona skyddar sin unge,

så vill jag skydda dej.


Kransläggning vid Alfhilds grav 2015

På grund av att vädrets makter var mot oss med massor av snö och trafikhinder fick vi ställa in den planerade kransnedläggningen på Alfhild Agrells dödsdag 8 november. Evenemanget flyttades då till en annan lämplig dag nämligen Lucia-dagen 13 december för att påminna om att Alfhild liksom Lucia lyste upp mörkret för många kvinnor, i hennes fall det sociala mörkret. Det såg ut att bli en bra dag med varm glögg, pepparkakor och lämpliga sånger och psalmer. Tyvärr hade vi vädret mot oss även denna gång också. Underkylt regn glacerade snabbt stadens gator med is. Dock vågade sig Maria Lycken och Margareta Brodin ut till Säbrå kyrkogård vid 15:00 när de flesta gator och vägar sandats och temperaturen stigit något. De genomförde en värdig och stämningsfull ceremoni och hoppades på bättre väder nästa år.