Bli medlem

BLI MEDLEMVälkommen du också i Alfhild Agrell-sällskapet!                             


Du som är intresserad av god litteratur och olika samhällsfrågor och vill se dem inte bara i nutida men också i deras historiska perspektiv har här en chans att stifta bekantskap med Alfhild Agrells författarskap.


Betala den årliga medlemsavgiften 150 kr på bankgiro 875-4681. Glöm inte att ange namn, bostadsort och e-postadress.


Alfhild Agrell-sällskapet

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"


Aktuellt våren 2020

Vårens läsecirkel

Agrells läsecirkel startar torsdagen 23 januari. Vi träffas på torsdagar jämna veckor kl 15:30 på Vuxenskolan med avslutning 14 maj.Just nu läser vi ”Pengar” av Viktoria Benedictsson som var en författare samtida med Agrell.


Vill du veta mer eller anmäla dig så kontakta Britta Olofsson, 070 679 7569
brittaolofsson3@gmail.com


Littfest i Umeå 12-14 mars
Agrellsällskapet kommer att närvara båda dagarna med ett bok och informations-bord.


Detta har hänt

Klicka här!

Månadens citat


”Vem bryr sig om sedlighet när man är ung?"


( I Stockholm 1892)