Donationsprojekt

Alfhild Agrell-sällskapet

DONATIONSPROJEKT

 

 

Bakgrund

 

Redan vid sällskapets bildande överlämnades en penningdonation. Avsikten med den är att lyfta fram Alfhild Agrell i ljuset, eller som det står i stadgarna: "...att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk.”

Tanken är att under fem år injuda till en kreativ utmaning med utgångspunkt från en text av Agrells hand. Själva genomförandet kan variera år från år, men någon form av belöning ska delas ut varje gång. Nedan följer rapporter om och bilder från de två första utställningarna.

2013 års utställning (tävling)

Första tävlingsomgången genomförde vi redan under våren 2013, och uppgiften var att läsa en novell ur hennes författarskap och reflektera i någon form. Vi valde Alfhild Agrells korta novell ”Sorg” (ur Nordanfrån 1898). Temat i novellen är tydligt: människans ingrepp i naturen och den girighet som får gå före omsorgen om det levande och växande.

Temat väckte många olika känslor hos deltagarna, och gensvaret var enormt: så många som 56 tävlingsbidrag kom in. Det blev med andra ord succé! Där var musik och sång, poesi, film, hantverk, dans, målningar, teckningar, texter, skulpturer, installationer …

Att utse ”vinnare” blev ett mycket svårt jobb, i stort sett omöjligt. Till slut enades vi om fem priser à 1000 kr utan inbördes rangordning, och dessutom fyra hederspriser à 400 kr.

Här är pristagarna:

Spår, dikt av Elisabet Jonsson

Akvarell av Elisabet Stålnacke

Tovad stubbe av Britt-Marie Palm

Saxen och mobilen: text och musik av Spero Etiam

Elevgruppen i Bild, individuellt val vid Härnösands gymnasium

Hederspriser:

Elevgruppen i grundläggande svenska, Komvux

Klass 7c på Murbergsskolan

Klass 8b på Murbergsskolan

Eleverna vid danslinjen på Härnösands folkhögskola

Vernissagen 16 maj på Sambiblioteket blev välbesökt, inte minst av många ungdomar; och under kvällen fick vi ta del av både dans och musik, filmvisning och diktläsning – förutom alla de andra bidragen som fanns utställda. Flera av deltagarna valde också att berätta om bakgrunden till sina tävlingsbidrag.

2014 års konstutställning

2014 beslöt vi att vända oss till elever på högstadiet, gymnasiet och folkhögskolan. Novellen som vi enats om denna gång heter ”Stora pängar” (ur novellsamlingen På landsbygden, utgiven 1887) (Stora pängar (läs novellen här). Vi kopierade den och läste också in den på en skiva till eleverna och gav dem följande uppgift: ”Läs och samtala om novellen - och skapa sedan en bild med inspiration av de reaktioner novellen väckt i dig - och skriv också en kommentar till din bild.”

Den här gången bestämde vi oss också för att stryka ordet ”tävling” och i stället överlämna en gemensam uppmuntran till alla deltagare.

Som tidigare valde vi Sambiblioteket i Härnösand för vår utställning med vernissage den 9 december. Runt de 87 vitt skilda bilderna minglade elever och lärare, medlemmar ur Alfhild Agrell-sällskapet och andra intresserade. Och: anade man inte också föremålet självt, fru Agrell, inte bara självklart i det vackra fotografiet utan också intresserat hummande bland montrarna?

Samtalen och funderingarna runt konstverken fyllde lokalen, och konstnärerna själva svarade ivrigt på besökarnas frågor och kommenterade sina bilder och texter.

Donationsprojektet 2016

 

I år valde vi att vända oss till Mittuniversitetets förskollärarutbildning med Alfhild Agrells enda saga Prins Pompom. Lärarna nappade på idén och uppgiften till studenterna blev att läsa sagan, fundera över om den var relevant för barn idag, om den kunde berättas eller behöva göras om och hur budskapet kunde förmedlas. Anna-Lena från sällskapet introducerade Alfhild och hennes liv och verk och Britta Olofsson föreläste om muntligt berättande och om det gick att använda Prins Pompom i förskolan idag. Studenterna jobbade med uppgiften under hela vårterminen, testade sina idéer ute på praktikförskolor och som avslutning på projektet gjorde de en utställning på biblioteket med dokumentation av sina arbeten. De fick också en avslutande föreläsning om sagan ur ett matematiskt perspektiv av Farrah Mustajärvi och sagan tolkad ur ett språk- och bildmässigt perspektiv av Gun-Britt Hedström. En intressant och givande uppgift tyckte både studenter och lärare från förskoleutblidningen.

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"

 

Aktuellt våren 2018

Agrellår 2018 planeras!

Just nu förbereder vi oss för ett Alfhild Agrell-år som kommer att firas 2018. Mer information finns här

 

Agrell får egen plats i Härnösand

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att namnge en plats i Härnösand till Alfhild Agrells minne.

Läs mer här: www.harnosand.se/agrellsplats

Eller läs reportaget i Volym

Det har också fattats beslut om att platsen ska få en digital utsmyckning värd en halv miljon!

Läs mer om detta i Allehanda

 

Vårens läsecirkel

Varannan torsdag träffas vi och läser Agrell. Det finns plats för dig också! För mer information och anmälan, kontakta britta Olofsson på brittaolofsson3@gmail.com

OBS! Vi håller till i Härnösand.

 

 

 

Detta har hänt

Månadens citat

 

”Nöje! Först ska jag bli människa, det är en föresats.”

 

 

 

 

 

Klicka på bilderna för att förstora