Bibliografi

BIBLIOGRAFIBilder från Italien. Stockholm: Lamm. 1883. Libris 1595136


Dramatiska arbeten 1-2. Stockholm: Lamm. 1883-1884. Libris 479398.

http://runeberg.org/aadrama/  – Del 1. Räddad; Hvarför?; En hufvudsak. Del 2. Dömd; Småstadslif. – Ny utgåva av Räddad 2007. – Varför har översatts till finska och Räddad till tyska och farsi.

   

Från land och stad: skildringar. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 1595137  – Med 14 teckningar av Victor Andrén. – Översatt till danska.

   

En lektion: konversation i en akt. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 1733676. http://runeberg.org/enlektion/

   

Hvad ingen ser: en samling berättelser. Stockholm: Seligmann. 1885. Libris 1814474

   

Ensam: skådespel i tre akter ; En lektion : konversation i en akt. Stockholm: Seligmann. 1886. Libris 1733674. http://www.dramawebben.se/pjas/ensam  – Ensam har översatts till ryska och tyska.

   

På landsbygden: skildringar. Stockholm: Geber. 1887. Libris 1620756. http://litteraturbanken.se/forfattare/AgrellA/titlar/PaLandsbygden/sida/-4/etext

   

Vår: skådespel i två afdelningar. Stockholm: Geber. 1889. Libris 1203672

   

Under tallar och pinier: berättelser och minnen. Stockholm: Geber. 1890. Libris 1620757

   

I Stockholm: också en resebeskrifning. Stockholm: Hugo Geber. 1892. Libris 2826645  – Översatt till danska.  Skriven under pseudonymen Lovisa Petterkvist.


Sensitivan ur:  När vi började. 1892

   

Hemma i Jockmock: en skildring ur småstadslifvet sådan den är. Stockholm: Skoglund. 1896. Libris 1648615. http://runeberg.org/jockmock/ Skriven under pseudonymen Lovisa  Petterkvist.


   

Nordanfrån: händelser. Stockholm: Skoglund. 1898. Libris 1648620. http://runeberg.org/aanordan/  – Översatt till tyska. Skriven under pseudonymen Stig Stigson.

   

Norrlandsgubbar och norrlandsgummor samt andra gamlingar och ungdomar. Stockholm: Schedin. 1899. Libris 1643787

   

Ingrid: en döds kärlekssaga : skådespel i tre akter och epilog. Stockholm: Skoglund. 1900. Libris 1203680. http://www.dramawebben.se/pjas/ingrid-en-dods-karlekssaga

   

Prins Pompom: saga. Stockholm: Hökerberg. 1901. Libris 1721446  – Illustrerad av Elsa Beskow.

   

Guds drömmare. Stockholm: Skoglund. 1904. Libris 1721445  – Ny utgåva 2009 kommenterad av Oscar Levertin, Fanny Ekenstierna, John Atterbom, Bernhard Estlander och Klara Johanson.

   

Norrlandshumör: skisser. W.W:s kronböcker ; 53. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 1910. Libris 1474049

   

En lappbok. Stockholm: Fahlcrantz. 1919. Libris 1648619


Samlade arbeten


Dramatiska arbeten. Umeå: Atrium. 2012. Libris 12766053. ISBN 978-91-86095-27-7  – Inledning och efterskrift: Ingeborg Nordin Hennel.


" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"


Aktuellt våren 2019

Final på Alfhild Agrell-året!
Nu på våren 2019 blåser vi slutsaluten för Alfhild Agrell-året med bland annat en föreläsning, en opera och två olika teaterföreställningar. Se "Alfhild Agrell-året 2018 –2019"


Vårens läsecirkel 2019
Torsdag 21 feb, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj och 16 maj läser vi Alfhild Agrells nyutkomna antologi Noveller . Välkommen närhelst du har lust! Vi träffas varje gång kl 15.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Brunnshusgatan 6 i Härnösand. Mer info: brittaolofsson3@gmail.com


Detta har hänt

Klicka här!

Alfhild Agrell-sällskapet

Månadens citat


”Frågar fåglar efter om prästen har sagt amen, när vårskyn är full av värme och äggande sol."


( "Enoch frostmannen" ur Nordanifrån 1898)
                                                    

Klicka på bilderna för att förstora