Bibliografi

Alfhild Agrell-sällskapet

BIBLIOGRAFI



Bilder från Italien. Stockholm: Lamm. 1883. Libris 1595136


Dramatiska arbeten 1-2. Stockholm: Lamm. 1883-1884. Libris 479398.

http://runeberg.org/aadrama/  – Del 1. Räddad; Hvarför?; En hufvudsak. Del 2. Dömd; Småstadslif. – Ny utgåva av Räddad 2007. – Varför har översatts till finska och Räddad till tyska och farsi.

    

Från land och stad: skildringar. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 1595137  – Med 14 teckningar av Victor Andrén. – Översatt till danska.

    

En lektion: konversation i en akt. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 1733676. http://runeberg.org/enlektion/

    

Hvad ingen ser: en samling berättelser. Stockholm: Seligmann. 1885. Libris 1814474

    

Ensam: skådespel i tre akter ; En lektion : konversation i en akt. Stockholm: Seligmann. 1886. Libris 1733674. http://www.dramawebben.se/pjas/ensam  – Ensam har översatts till ryska och tyska.

    

På landsbygden: skildringar. Stockholm: Geber. 1887. Libris 1620756. http://litteraturbanken.se/forfattare/AgrellA/titlar/PaLandsbygden/sida/-4/etext

    

Vår: skådespel i två afdelningar. Stockholm: Geber. 1889. Libris 1203672

    

Under tallar och pinier: berättelser och minnen. Stockholm: Geber. 1890. Libris 1620757

    

I Stockholm: också en resebeskrifning. Stockholm: Hugo Geber. 1892. Libris 2826645  – Översatt till danska.  Skriven under pseudonymen Lovisa Petterkvist.


Sensitivan ur:  När vi började. 1892

    

Hemma i Jockmock: en skildring ur småstadslifvet sådan den är. Stockholm: Skoglund. 1896. Libris 1648615. http://runeberg.org/jockmock/ Skriven under pseudonymen Lovisa  Petterkvist.


    

Nordanfrån: händelser. Stockholm: Skoglund. 1898. Libris 1648620. http://runeberg.org/aanordan/  – Översatt till tyska. Skriven under pseudonymen Stig Stigson.

    

Norrlandsgubbar och norrlandsgummor samt andra gamlingar och ungdomar. Stockholm: Schedin. 1899. Libris 1643787

    

Ingrid: en döds kärlekssaga : skådespel i tre akter och epilog. Stockholm: Skoglund. 1900. Libris 1203680. http://www.dramawebben.se/pjas/ingrid-en-dods-karlekssaga

    

Prins Pompom: saga. Stockholm: Hökerberg. 1901. Libris 1721446  – Illustrerad av Elsa Beskow.

    

Guds drömmare. Stockholm: Skoglund. 1904. Libris 1721445  – Ny utgåva 2009 kommenterad av Oscar Levertin, Fanny Ekenstierna, John Atterbom, Bernhard Estlander och Klara Johanson.

    

Norrlandshumör: skisser. W.W:s kronböcker ; 53. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 1910. Libris 1474049

    

En lappbok. Stockholm: Fahlcrantz. 1919. Libris 1648619


Samlade arbeten


Dramatiska arbeten. Umeå: Atrium. 2012. Libris 12766053. ISBN 978-91-86095-27-7  – Inledning och efterskrift: Ingeborg Nordin Hennel.


" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"


Aktuellt hösten 2018

Alfhild Agrell-året tuffar vidare!

Hösten 2018 är full av olika begivenheter i Alfhild Agrells anda. Välkommen att ta del av allt som erbjudes! Närmare information här

och www.harnosand.se/agrellsplats


Agrell får egen plats i Härnösand

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att namnge en plats i Härnösand till Alfhild Agrells minne.

Läs mer här: www.harnosand.se/agrellsplats

Det har också fattats beslut om att platsen ska få en digital utsmyckning värd en halv miljon!

Läs mer om detta i Allehanda


Höstens läsecirkel

Torsdag 3 sep, 27 sep, 11 okt, 25 okt, 8 nov och 22 nov läser vi texter ur Agrells dagboksroman Hemma i Jockmock och novellerna ”Glansvit” och ”Svart invärtes” ur En lappbok inför Norrdans´ föreställning. Välkommen närhelst du har lust! Mer info: brittaolofsson3@gmail.com.

OBS! Vi håller till på Länsmuseet Murberget




Detta har hänt

Klicka här

Månadens citat


”Nu visste jag vad kvinno-frågan var! Det är helt enkelt att inte låta förtrampa sig i sina heligaste rättigheter."


( I Stockholm, 1892)




                            



                        

Klicka på bilderna för att förstora